หนังสือใหม่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 1 

กฎหมายลักษณะครอบครัว 1 

ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล : การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน 1 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 

พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 1 

การบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ 1 

Office English : คล่องอังกฤษแบบมนุษย์ออฟฟิศรุ่นใหม่  1 

เรียนรู้หลักการ Data Science ด้วย Python 1 

พูดอังกฤษปร๋อคล่องปรี๊ด : ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ ช็อป กิน เที่ยว 1 

สัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ 1 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 1 

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 1 

หลักกฎหมายครอบครัว 1 

สโตอิก ปรัชญาเสริมแกร่งเพื่อชีวิตไม่สั่นคลอน 1  

อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต 1 

วารสาร/นิตยสารใหม่

วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์

วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ 1

วารสารกรมทางหลวงชนบท

  วารสารกรมทางหลวงชนบท  1

รายงานทีดีอาร์ไอ

รายงานทีดีอาร์ไอ 1

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1

10 อันดับ หนังสือยอดฮิต