ชื่อหนังสือ

พูดอังกฤษปร๋อคล่องปรี๊ด : ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ ช็อป กิน เที่ยว 1 

ผู้แต่ง

ฮู, ฮันนา

สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

 หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณพูดอังกฤษคล่องได้ทุกที่ พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังรู้ศัพท์ ประโยคฮิตที่ใช้สนทนาอีกมากมาย นอกจากนั้น ยังมีไฟล์ MP3 ให้ดาวน์โหลดฟรีไว้ฝึกฟัง-ฝึกพูด เพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือไปพร้อม ๆ กัน อ่านเล่มนี้จบคุณจะพูดอังกฤษได้หลากหลายสถานการณ์ ไม่ลนลานแน่นอน !