หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
จีน (China)
          China Daily (Beijing)
          Chinanews
          South China Morning Post
ฮ่องกง (Hong Kong)
          Hong Kong Daily
          Hong Kong News
ไต้หวัน (Taiwan)
          Taiwan News Online
          China Post
ญี่ปุ่น (Japan)
          Japan - Asahi Shimbun
          Japan Today
          World News Japan
เกาหลีเหนือ (Korea, North)
          North Korea Daily
          EIN News
เกาหลีใต้ (Korea, South)
          The Korea Herald
          Seoul Times
พม่า (Myanmar)
          Myanmar
          Burma News International
เวียดนาม (Viet Nam)
          VietNam News
          Nhan Dan
กัมพูชา (Cambodia)
          Cambodia Post
          Cambodia News
ลาว (Laos)
          Laos News
          Laos Post
มาเลเซีย (Malaysia)
          Malaysia Post
          Malaysia News
          Malaysia Kini
อินโดนีเซีย (Indonesia)
          The Jakarta Post
สิงคโปร์ (Singapore)
          The Straits Times
ฟิลิปปินส์ (Philippines)
          Manila Bulletin
          ABS-CBN News
บรูไน (Brunei)
          Borneo Bulletin
          BruDirect