ชื่อหน่วยงาน :   ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน

สถานที่ตั้ง :        อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 15  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

เว็บไซต์ :               http://www.lib.mol.go.th

โทรศัพท์ :          0-2232-1405

แผนที่

 

map

13.7643465, 100.5516465