ชื่อหนังสือ

อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต 1 

สำนักพิมพ์

ผีเสื้อเด็ก ๆ

เนื้อเรื่อง

ฉันดูแลตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอย่างดี เสมือนเพื่อนคนหนึ่ง และไม่ใช่เพียงตุ๊กตา รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ด้วย ราวกับสิ่งของเหล่านั้นเป็นคนในครอบครัว ที่เติบโตเคียงข้างหรือคู่กันมากับฉัน ลืมตา หลับตา และมีลมหายใจ