ชื่อหนังสือ

มิปรารถนาเป็นอื่น 1  

ผู้แต่ง

กวิสรา ม่วงงาม

สำนักพิมพ์

บ้านแม่น้ำ

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าตระหนักได้ถึงความงดงามของมนุษย์เล็กๆ ผู้หยั่งหยัดบนวิถีของตน โอบกอดโลกอันเป็รสถานพำนักชั่วคราว และหัวใจของตนไว้ ผ่านการงานแห่งความรักและกวีนิพนธ์ อันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว