ชื่อหนังสือ

วิธีสร้างความมั่นใจในทุกสถานการณ์ 1  

ผู้แต่ง

คุณนายตื่นสาย

สำนักพิมพ์

 เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

เนื้อเรื่อง

คุณเคยเป็นแบบนี้ไหม?
- เรียนหนังสือไม่เคยอยู่หน้าชั้น เป็นเด็กแถว 4, 3, 2 ตลอด
- เป็นไข้ไม่สบายทุกครั้ง ถ้ารู้ตัวว่า ต้องพูดต่อหน้าคนอื่น
- เป็นผู้ตามที่ยอดเยี่ยมไม่เคยเป็นผู้นำเสนอ
- เป็นมนุษย์เงียบเวลาประชุมทั้งที่มีความคิดดีๆ ในหัว
- ฯลฯ 

ถ้าคุณหรือคนรู้จักเป็นคนแบบนี้ โอกาสความสำเร็จในชีวิต
จะมาเยือนช้ามากจนคุณอาจจะรอไม่ไหว
แต่ถ้าคุณไม่อยากรอคอยความสำเร็จ
คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ เพียงแค่คุณหยิบหนังสือเล่มนี้
ขึ้นมาอ่าน รับรองว่าคุณจะมีความมั่นใจให้กับตัวเองอย่างมหาศาล
และเป็นพลังผลักให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น!