ชื่อหนังสือ

I CAN DO IT เชื่อสิ ฉันทำได้ 1  

ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

เนื้อเรื่อง

  ทุกคำพูดที่คุณเปล่งออกไปคือการยืนยัน แม้แต่การพูดกับตัวเอง บทสนทนาภายในใจของคุณ ก็เป็นกระแสของการยืนยันซึ่งจะดึงดูดสิ่งต่าง ๆ เข้ามาสู่ชีวิต คุณจึงต้องใส่ใจกับความคิดและคำพูด เพื่อคัดสรรค์เฉพาะประสบการณ์ดีๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิต

        หัวข้อครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญของชีวิตเช่น สุขภาพ การให้อภัย ความเจริญรุ่งเรือง ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ ความสำเร็จในงาน และความภาคภูมิใจในตนเอง แล้วคุณจะพบว่าคำพูดของตัวคุณเองคือแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่  

        ""คุณทำได้ คุณเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ เพียงเปลี่ยนกระบวนการคิด ทุกสิ่งในชีวิตก็เปลี่ยนไปได้...ตามที่คุณต้องการ""