ชื่อหนังสือ

ซิมโพเซียม :ปรัชญาวิวาทะว่าด้วยความรัก 1  

ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์

ภาพพิมพ์

เนื้อเรื่อง

"LOVE IS NOT A COD AT ALL, BUT IS RATHER A SPIRIT THAT MEDIATES BETWEEN

PEOPLE AND THE OBJECTS OF THEIR DESIRE. LOVE IS NEITHER WISE NOR

BEAUTIFUL, BUT IS RATHER THE DESIRE FOR WISDOM AND BEAUTY."