ชื่อหนังสือ

ความลับในหัวใจ 1

ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
เนื้อเรื่อง

   ความลับในหัวใจ รวมบทกวีและเรื่องสั้น ที่รจนาโดย คาลิล ยิบราน บอกเล่ามุมมองของชีวิตมนุษย์ ทั้งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความรัก และความเศร้า มีหลักธรรมของชีวิต สอดแทรกอยู่ในงานทุกชิ้นของเขา เพราะเป็นหลักธรรมอันเป็นสากล จึงไร้ซึ่งกาลเวลาและสถานที่ ซึ่งมีหลาย ๆ คนได้ใช้ผลงานของเขาเป็นประทีปส่องทาง บางเรื่องถูกนำไปเรียนในห้องเรียน วิเคราะห์ถึงปรัชญาที่ซุกซ่อนอยู่ในงานชิ้นนั้น ๆ ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคุณจะอ่านงานปรัชญา ขอให้ลองอ่านงานของ คาลิล ยิบรานคุณจะสัมผัสได้กับความไพเราะและความงดงามแห่งภาษาวรรณศิลป์