ชื่อหนังสือ

คัมภีร์สร้าง "มืออาชีพ" และ "เพิ่มความสุข" ในองค์กรของเดอะเบสท์ซีอีโอ 1

ผู้แต่ง

ทศ คณนาพร และ พ.ท. อานันท์ ชินบุตร

สำนักพิมพ์

Live Happy