ชื่อหนังสือ

MORE THAN TECHNICAL ANALYSIS สุดยอดแนวคิดวิชาเทรดชั้นเซียน 1

ผู้แต่ง

ธัญญพัฒน์ ธัญญศิริ

สำนักพิมพ์

เอ็มไอเอส