ชื่อหนังสือ

โทษทีวันนี้ชีวิตฉันสำคัญ 1

ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์

บลูม

เนื้อเรื่อง

หนังสือความเรียงขนาดสั้นพร้อมภาพประกอบแสนอบอุ่น บอกเล่าความคิดความรู้สึก ของผู้เขียนเมื่อเผชิญกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ขณะที่ในใจก็สงสัยไปด้วยว่า “ฉันเป็น คนแบบไหนกันแน่นะ” แล้ว “ฉันควรใช้ชีวิตต่อไปยังไงดี”  หนังสือเล่มนี้อาจไม่ได้ให้คำตอบของคำถามข้างต้น แต่ผู้เขียนจะทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าเรา เป็นคนแบบไหน สิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับและรักตัวเองให้ได้ ข้อเขียนของเธอจึงเป็นเหมือน เพื่อนที่คอยปลอบใจอยู่ข้าง ๆ ในวันที่เราเหนื่อยล้าหรือสับสนหลงทาง  เมื่อเราเข้าใจความต้องการ ของตัวเองและใจดีกับจิตใจของเราเท่าที่ทำได้แล้ว เราจะมีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้น