ชื่อหนังสือ

Albert Einstein 1

ผู้แต่ง

ภานี ลอยเกตุ ; บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

แสงดาว

เนื้อเรื่อง

"หนังสือเล่มนี้เป็น ThinkNote Series รวบรวมคำคมเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตและศาสนาของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยางใหญ่ที่สุดตลอดกาล

“The further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and the blind faith but through striving after rational knowledge.”

“ยิ่งจิตวิญญาณของมนุษยชาติพัฒนาก้าวหน้าขึ้น ข้าพเจ้ายิ่งได้ตระหนักว่าวิถีแห่งศาสนาที่แท้จริงไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนการหวาดกลัวต่อชีวิต หวั่นเกรงต่อความตาย หรือความเชื่อถืออย่างงมงาย มองไม่เห็นตัวตน แต่ต้องมาจากปัญญาที่สร้างขึ้นจากหลักเหตุผล”"