ชื่อหนังสือ

พ่อแม่รับรู้ไว : สังเกต เฝ้าดู เพื่อเข้าใจลูกตามวิถีมอนเตสซอรี 1

สำนักพิมพ์

นาฬิกาทราย

เนื้อเรื่อง

หนังสือ Montessori Mom พ่อแม่รับรู้ไว

แนวทางมอนเตสซอรีค้นพบว่า เด็กเล็กจะมีช่วงเวลาสำคัญ

ที่เรียกว่า "ช่วงรับรู้ไว" (Sensitive Period) คือช่วงเวลาพิเศษ
ที่เด็กตกหลุมรักกับสภาพแวดล้อม เป็นพลังงานธรรมชาติอัน
ประเมินค่ามิได้ และส่งผลต่อการเรียนรู้ เป็นรากฐานให้เด็กสร้าง
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้านกับโลกรอบตัว
ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น แต่คืออารเฝ้าสังเกตให้เห็นึงรายละเอียด
ในการรับรู้ของลูก การเฝ้าดูกกระบวนการเติบโตของลูกอย่าง
เข้าใจย่อมทำให้คุณแม่เติบโตพร้อมๆ กัน และนั่นคือความหมาย
ของการเป็น คุณแม่รับรู้ไว
ละเอียดอ่อนกับการเฝ้ามองลูกในช่วงรับรู้ไว
เพื่อสร้างความมั่นคงและเชื่อใจ
ตลอดเส้นทางการเติบโต
สารบัญ : Montessori Mom พ่อแม่รับรู้ไว

  • คำบอกใบ้จากการศึกษาแบบมอนเตสซอรี
  • "ช่วงรับรู้ไว" ของลูก
  • "ช่วงรับรู้ไว" ของคุณแม่
  • "JIRITSU" คำสำคัญของการเลี้ยงลูกความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเอง
  • ของเล่นเสริมพัฒนาการทำเองได้ที่บ้าน
  • กฎเหล็ก 5 ข้อที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูลูกสรุปด้วยภาพ
  • บทส่งท้าย บทส่งท้ายฉบับปรับปรุง

หนัาที่สำคัญของผู้ใหญ่จึงไม่ใช่การเพ่งมองเพียงแค่ผลลัพธ์

เชื่อมั่นในพลังภายในของลูกในช่วงรับรู้ไว