ชื่อหนังสือ

ซึมเศร้าใครว่าไม่อันตราย รีบรักษา อย่าเพิกเฉย 1

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

เนื้อเรื่อง

ภาวะซึมเศร้าปรากฏในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน และอาจเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนทั้งกับตัวคุณเองหรือญาติมิตร หนังสือเล่มนี้จึงได้มอบข้อมูลอันเป็นประโยชน์โดยอธิบายว่าการวินิจฉัยโรคซึมเศร้ามีเกณฑ์อย่างไร ควรเริ่มการบำบัดจากจุดไหน การบำบัดที่เต็มรูปแบบประกอบด้วยอะไรบ้าง และส่งผลต่อผู้ป่วยกับคนรอบข้างอย่างไร  นอกจากนี้ ตัวอย่างสถานการณ์ของผู้ป่วยที่ทรมานจากภาวะซึมเศร้าในหนังสือก็ยิ่งช่วยให้คำอธิบายต่างๆ ชัดเจนขึ้น

 

ผู้เขียนได้นำเสนอระดับของโรคซึมเศร้าและลักษณะอาการที่มีความหลากหลาย รวมถึงเสนอวิธีบำบัดที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์  พวกเขาช่วยให้ผู้ป่วยตระหนักว่าตนกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะซึมเศร้าอย่างไร และควรใช้วิธีรักษาใดจึงจะเหมาะสม