ชื่อหนังสือ

เรื่องราวบันดาลใจเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีความสุขในทุกๆ วัน 1

ผู้แต่ง

ปาริชาติ บทไธสง

สำนักพิมพ์

เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

เนื้อเรื่อง

รวบรวมเรื่องราว แรงบันดาลใจ ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่มีความสุขในทุกๆ วัน
เนื้อหาภายในเล่มเต็มไปด้วยเรื่องราวของการมองโลกในแง่ดี ที่เปี่ยมไปด้วยกำลังใจ
ละมุนละไม ในเสน่ห์ของคำคมที่ผ่านการเจียระไนมาแล้วเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็น
หลากหลายข้อคิดที่จะเติมพลังแห่งความเชื่อมั่น และเสริมสร้างพลังใจในการดำเนิน
ชีวิตของคุณ ให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขโดยแท้จริง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ว่างน่ารักๆ
ท้ายเล่ม ให้คุณขีดเขียนถ้อยคำในใจได้ สำหรับเติมเต็มความรู้สึกดีๆ อีกด้วย ขอให้
เรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจในเล่มนี้ เรียกความฝันเก่าๆ กลับคืนมา เพื่อชีวิตสดใส
เร้าใจ ตื่นเต้น และมีความสุขเช่นวันวาน