ชื่อหนังสือ

แม่ดอกโสนบานเช้า 1

ผู้แต่ง

นันทรูป

สำนักพิมพ์

พิมพ์คำ