ชื่อหนังสือ

คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบไหน 1

ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

  ไม่ว่าใครก็ตาม หากมีความพยายามฝึกฝน ก็สามารถพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้นได้ ด้วยความเชื่อนี้ จึงทำให้ผู้เขียนถักทอเรื่องราวต่างๆ ในเรื่องทักษะการพูดจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการพูดในชั้นเรียน การทำงาน หรือการอยู่ในสังคมนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วน