ชื่อหนังสือ

การเขียนโปรแกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน 1

ผู้แต่ง

บัญชา ปะสีละเตสัง

สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนตั้งเเต่ขั้นพื้นฐาน จัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เน้นการใช้รูปภาพประกอบคำอธิบาย และมีตัวอย่างโค้ดที่หลากหลายรูปแบบ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง