ชื่อหนังสือ

เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R 1

ผู้แต่ง

ศุภชัย สมพานิช

สำนักพิมพ์

โปรวิชั่น

เนื้อเรื่อง

ภาษา R ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานกับข้อมูลโดยเฉพาะนิยมใช้กันทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานสถิติเบื้องต้น, Data Science และอื่นๆ ในหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมถึง

 

การเริ่มต้นทำงานกับข้อมูลด้วยภาษา R

โครงสร้างข้อมูลในภาษา R รวมถึง vector, data frame, function, matrix

การวิเคราะห์เพื่อค้นหาความลับที่แฝงอยู่ในข้อมูล

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ทั้งไฟล์ Excel, .csv และฐานข้อมูล เช่น SQL Server และ MongoDB

การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟและเครื่องมือ Data Visualization อื่นๆ

โดยมีตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจในทุกหัวข้อ พร้อมทั้งแสดงวิธีการคำนวณเพื่อให้ทราบที่มาและความหมายของผลที่ได้