ชื่อหนังสือ

Intensive TOEFL ITP 1

ผู้แต่ง

สุทิน พูลสวัสดิ์

สำนักพิมพ์

ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

เนื้อเรื่อง

INTENSIVE TOEFL ITP: KEY TO SUCCESS