ชื่อหนังสือ

สรุปเข้มข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์ 1

ผู้แต่ง

มะกูซี มะแซ

สำนักพิมพ์

ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

เนื้อเรื่อง

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ฉบับสมบูรณ์เล่มใหม่ล่าสุด สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในสังกัด ก.พ. ภายในหนังสือประกอบด้วย    ส่วนของสรุปเนื้อหาระดับเข้มข้น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยครบทุกหัวข้อ และส่วนของแนวข้อสอบปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด (ปี 2563) โดยเตรียมความพร้อมให้กับผู้อ่านได้ฝึกทำข้อสอบด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริง มากกว่า 20 ชุด (1,200 ข้อ) พร้อมเฉลยอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียดที่สุด