ชื่อหนังสือ

หนังสือ พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย ESP32 1

ผู้แต่ง

ภาสกร พาเจริญ

สำนักพิมพ์

โปรวิชั่น

เนื้อเรื่อง

เล่มนี้ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและวิเคราะห์แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด ESP32 บนแพลตฟอร์ม Arduino IDE การเชื่อมต่อขา GPI0 รับส่งข้อมูลแบบ serial อุปกรณ์ sensor / actuator และอื่นๆ การควมคุมและสั่งงานด้วยมือถือ ทั้งโดยตรงและผ่าน cloud ตลอดจนเรื่องราวอื่นๆ ที่ควรรู้ เป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐาน และเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ที่กำลังสนใจการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานด้าน IoT ได้เข้าใจ และสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์กับงานต่างๆ ได้ พร้อมแนะนำ Arduino IDE 2.0 ใหม่ล่าสุด