ชื่อหนังสือ

เลศตะวัน 1

ผู้แต่ง

ธมธร

สำนักพิมพ์

ดีต่อใจ

เนื้อเรื่อง

สุดแผ่นฟ้ากับผืนน้ำบรรจบกัน เขตของตะวันจะมี "เขา" และ "เธอ" เพราะไม่อยากให้การซื้อขายวังวราธรเกิดขึ้น... ม.ร.ว. เกศกนก วราธร จึงพยายามหาทางที่จะรักษาวังเอาไว้
โดยไม่ยอมฟังเหตุผลว่าหากถูกธนาคารยึดและขายทอดตลาดจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับราชสกุลวราธรมากเพียงใด สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างรอยร้าวระหว่างพี่น้อง เพราะเกศกนกดื้อแพ่งและต่อต้านพี่ชายด้วยการประกาศแต่งงานกับเขตตะวัน พิพัฒน์โภคิน เพื่อแลกกับการที่เขาจะซื้อวังคืนกลับมาให้หล่อน ทว่าไม่มีใครเห็นด้วย เพราะทุกคนเห็นว่าวังวราธรเป็นเพียงของนอกกาย