ชื่อหนังสือ

เทคนิคพูดพร้อมใช้สื่อสารกับใครก็แฮปปี้ 1

ผู้แต่ง

โทะดะ, คุมิ

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

เนื้อเรื่อง

ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียมเรื่องการพูดและการปฏิสัมพันธ์อันเคร่งครัด จึงมีผู้ศึกษาและเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อคอยให้ความรู้ จัดอบรม และฝึกฝนผู้ที่ขาดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะทักษะดังกล่าวคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จได้  นี่จึงเป็นทักษะที่ทุกคนควรศึกษา ขัดเกลาให้แหลมคม และพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์  หนังสือเล่มนี้รวบรวมปัญหาเรื่องการสื่อสารและจำลองบทสนทนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้อ่านว่าเราควรฟัง-พูด หรือถาม-ตอบอย่างไร ในสถานการณ์ต่างๆ