ชื่อหนังสือ

สมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิด 1

ผู้แต่ง

พกจูฮวัน

สำนักพิมพ์

ฮาวทู

เนื้อเรื่อง

เคล็ดลับ 40 ข้อที่พกจูฮวัน นักให้คำปรึกษาด้านการจัดการความคิดอันดับ 1 ของเกาหลีใต้อยากแนะนำให้คุณรู้จัก หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยถ่ายทอดความคิดที่มีอยู่ในหัวออกมาให้มองเห็นได้ด้วยตาทำให้เราได้ตรวจสอบความคิดของตัวเองและนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ง่ายขึ้น เช่น WLB, Mind Map, Mandala-Art, Logic Tree ฯลฯ โดยกล่าวถึงที่มาและความสำคัญ ประโยชน์ ข้อดีข้อเสีย และวิธีการใช้เครื่องมือ ตลอดจนแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดการความคิด การจัดการเวลา การจัดการเป้าหมาย และการจัดการปัญหา