ชื่อหนังสือ

วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการสังคมสู้ภัยโควิด-19 1

ผู้แต่ง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักพิมพ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เนื้อเรื่อง

2563 - 2565 วช.5G บทบาทและความรับผิดชอบงานวิจัย และนวัตกรรมด้านโควิด-19 สู้วิกฤต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม