ชื่อหนังสือ

นำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Infographic จะโปรโมทหรือขายอะไรก็ปัง! 1

ผู้แต่ง

กองบรรณาธิการรีไวว่า

สำนักพิมพ์

ซิมพลิฟาย

เนื้อเรื่อง

นำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Infographic จะโปรโมทหรือขายอะไรก็ปัง!โดยเนื้อหาในหนังสือ "โปรโมทอะไรก็ขายดี ถ้าใช้ Infographic" เล่มนี้ จะเป็นตัวช่วยให้เราได้รู้จักกับรูปแบบต่างๆ ของ อินโฟกราฟิก และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มสร้างโฆษณา ไปจนถึงแนวทางในการเพิ่มความน่าสนใจให้กับอินโฟกราฟิกของเราด้วย