ชื่อหนังสือ

Cyber Security : อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ 1

ผู้แต่ง

 พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และคณะ

สำนักพิมพ์

อมรินทร์ How To

เนื้อเรื่อง

  "Personal Data" ในโลกไซเบอร์เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แต่มีมูลค่าสูงกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจมาก และหากมันรั่วไหล มันสามารถสร้างความเสียหายมากกว่าที่คิด ตั้งแต่การนำไปหาประโยชน์ส่วนตัว ไปจนถึงเปลี่ยนผลการเลือกตั้งผู้นำประเทศ และการนำไปใส่ความผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญา หนังสือเล่มนี้ได้เล่าหายนะทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบทั่วโลก และวิธีระวังตัวง่าย ๆ สำหรับผู้อ่านทุกระดับ ทั้งคนทั่วไปที่ให้ข้อมูลอ่อนไหวของตนเองในโลกไซเบอร์อยู่เสมอโดยไม่รู้ตัว ตั้งแต่ซื้อสินค้าบริการ โหลดแอพพลิเคชั่น เล่นควิซโดยกดอนุญาตให้ครีเอเตอร์เข้าถึงข้อมูลของตน จนถึงผู้ประกอบการบริษัทที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลผู้คนจำนวนมาก ถ้าคุณอยากมีความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และไม่อยากเสียเปรียบใคร ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้!