ชื่อหนังสือ

One-stop Python เรียนรู้ภาษาไพธอนในเล่มเดียว  1

ผู้แต่ง

 อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

สำนักพิมพ์

โปรวิชั่น

เนื้อเรื่อง

  "Python" เป็นภาษาโปรแกรมที่คนส่วนใหญ่นิยมเลือกหยิบนำมาเขียนโปรแกรม เนื่องจาก Python สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และยังเป็น open source ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Python ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับสูง สอนการใช้ Python IDLE และ PyCharm ตลอดจนสอนเขียน Python ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB อธิบายด้วยรูปภาพ เข้าใจง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็อ่านได้ เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป