ชื่อหนังสือ

คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 1

ผู้แต่ง

Wang Zhou

สำนักพิมพ์

วารา พับลิชชิ่ง

เนื้อเรื่อง

    "คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ศาสตราจารย์โจว วั้ง" และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแห่ง Wuhan Center For Disease Control & Prevention ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักและเข้าใจในโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 มากยิ่งขึ้น รู้วิธีป้องการส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย

    เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 6 ตอน อาทิ ทำความรู้จักโคโรนาไวรัส ทำความเข้าใจความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ พบเร็วรักษาเร็ว มาตรการการป้องกันส่วนบุคคล ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในที่สาธารณะ และความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ พร้อมภาพประกอบและใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้ทุกคนไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการต่อสู้กับโรคนี้ ขอเพียงทุกคนพร้อมใจกัน เอาชนะความยากลำบาก ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยป้องกัน เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะโรคร้ายและควบคุมโรคระบาดได้สำเร็จอย่างแน่นอน