ชื่อหนังสือ

รวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ 1

ผู้แต่ง

ไพศาล เตมีย์

สำนักพิมพ์

เอช อาร์ เซ็นเตอร์

เนื้อเรื่อง

รวมฎีกาด้านแรงงานที่สำคัญ ที่ผู้เขียนได้อ่านมาแล้วเห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจ นำมาเล่าแบบให้อ่านกันง่าย ๆ และถึงแม้จะไม่ได้อ่านได้ง่ายมากนัก เพราะยังไงก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องมีแง่มีมุมในการตีความกัน ต้องอ้างมาตรานั้น มาตรานี้ ไม่มากก็น้อย แต่ผู้เขียนก็พยายามให้ง่ายเท่าที่พอจะทำได้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย