ชื่อหนังสือ

คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation 1

ผู้แต่ง

Chen Zili

สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

 หนังสือ "คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation" รวมบทสนทนาครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ ตั้งแต่สถานที่ใกล้ตัวอย่างเรื่องประจำวันในบ้าน การเดินทางด้วยรูปแบบต่างๆ การท่องเที่ยว ชีวิตในโรงเรียน การรับมือในที่ทำงาน การสั่งอาหารตามร้านต่างๆ เฮฮาในงานเลี้ยงสังสรรค์ ชุมชนรอบตัวเรา และอีกมากมาย ทั้งในรูปแบบการสนทนาตัวต่อตัว การสนทนาผ่านโทรศัพท์ และการสนทนาผ่านห้องแชทออนไลน์ พร้อมบทแปลภาษาไทยและแปลศัพท์สำคัญ เสริมด้วยเกร็ดความรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ และ MP3 ฝึกทักษะฟัง-พูด ไปกับเสียงพากษ์สำเนียงเจ้าของภาษา