ชื่อหนังสือ

เก่งศัพท์อังกฤษ ด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน Super English Vocab Calendar 1

ผู้แต่ง

Language Publishing Editorial

สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

 คู่มือที่ช่วยให้การท่องจำคำศัพท์เป็นระบบ จดจำง่าย และทำได้ทุกวัน โดยรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ไว้ในรูปแบบปฏิทิน 12 เดือน 12 หมวด อาทิ ผู้คน ความรัก กีฬา อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น พร้อมคำอ่าน และตัวอย่างประโยคน่ารู้ ตลอดจนมีไฟล์เสียง MP3 ดาวน์ โหลดฟรี! สำหรับฝึกออกเสียงตามสำเนียงเจ้าของภาษา ช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น