ชื่อหนังสือ

Startup Easily ทำอาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ 1

ผู้แต่ง

Zengyang Xing

สำนักพิมพ์

วิช

เนื้อเรื่อง

เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง ของ Mr. Zengyang Xing คนที่ให้คำนิยามตัวเองว่าเป็น "รากหญ้าชาวจีน" ผู้ตัดสินใจเดินทางมาสร้างอาชีพที่ประเทศไทย และพัฒนาตัวเองจนเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นกรณีศึกษา และเป็นกำลังใจให้กับ Startup และผู้ประกอบการทุกคน