ชื่อหนังสือ

สุดยอดอาหารต้านโรค 1

ผู้แต่ง

ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

สำนักพิมพ์

อมรินทร์สุขภาพ

เนื้อเรื่อง

   หนังสือ "สุดยอดอาหารต้านโรค" เล่มนี้ เขียนโดย "อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช" นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเจตจำนงว่าหากผู้คนมีความรู้ เข้าใจเรื่องอาหารอย่างแท้จริง ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จึงรวบรวมความรู้เรื่องโภชนาการบำบัด กินให้ถูก กินให้เป็น เพื่อป้องกัน ควบคุม และยับยั้งโรคร้ายที่เป็นโรคยอดฮิตของคนไทย ทั้งโรค NCDs เช่นเบาหวาน หัวใจ ความดัน รวมทั้งโรคอัลไซเมอร์ และโรคตับ พร้อมแนะนำจานอาหารสุขภาพ โปรแกรมการกินอาหารต้านโรคต่างๆ และถาม-ตอบข้อข้องใจเรื่องสุขภาพ ตลอดจนอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อเป็นคู่มือสุขภาพช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของโรคต่างๆ ก่อนวัยอันควร ด้วยการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต" และ "เลือกกินอาหารให้เป็น"