ชื่อหนังสือ

ธรรมชาติบำบัด: ร้อยแปดพันเก้าสมุนไพรห่างไกลโรค1

ผู้แต่ง

วันโชค

สำนักพิมพ์

FEEL GOOD

เนื้อเรื่อง

รวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรที่เป็นที่พบเห็นและรู้จักกันดีมาหลายชนิดด้วยกัน โดยมุ่งหวังว่าผู้อ่านจะได้รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ทางยาที่สมุนไพรแต่ละชนิดมีอยู่ อันเป็นการบำรุงความรู้ด้านสมอง และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเจาะลึก เพื่อที่จะนำสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้บำรุงร่างกาย บำบัดรักษาโรคของตัวเองและผู้อื่นได้