ชื่อหนังสือ

พัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย HTML5 Bootstrap 1

ผู้แต่ง

จีราวุธ วารินทร์

สำนักพิมพ์

ไรวีว่า

เนื้อเรื่อง

หนังสือ "พัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย HTML5 Bootstrap CSS3+jQuery+JavaScript+Ajax ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยเขียนเว็บไซต์ใด ๆ สามารถเข้าใจหลักการ และสามารถนำไปเขียนเว็บไซต์จริง ๆ ได้ โดยกล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML5, Bootstrap, CSS3, javaScript และ jQuery อธิบายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับใช้งานจริงได้ อาทิ อธิบายคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่พบใน HTML5 พร้อมแสดงตัวอย่างการใช้งาน จากนั้นจึงค่อยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าตาด้วย CSS2 และ CSS3 พร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึงวิธีการเขียนโค้ดโดยใช้ javaScript และ jQuery เพื่อควบคุมการทำงานของเว็บไซต์อีกด้วย