ชื่อหนังสือ

จับประเด็น ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ CU-TEP & TU-GET 1

ผู้แต่ง

วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์

สำนักพิมพ์

ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง

เนื้อเรื่อง

  รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ CU-TEP & TU-GET พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น