ชื่อหนังสือ

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 1

ผู้แต่ง

ปิยเมธ ทองเมธา

สำนักพิมพ์

แม่บ้าน

เนื้อเรื่อง

 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก เป็นหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การจะแต่งหน้าเค้กให้สมบูรณ์และสวยงาม ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้แต่งเค้กจะต้องขยันและฝึกฝนฝีมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลงานมีการพัฒนาและคุณภาพมากยิ่งขึ้น หนังสือ "เค้กและการแต่งหน้าเค้ก" เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื่นฐานของการทำเค้ก และที่เกี่ยวข้องกับการตบแต่งหน้าเค้ก อาทิ วัตถุดิบ อุปกรณ์ รวมไปถึงขั้นตอนในการตบแต่งหน้าเค้กแบบต่าง ๆ อย่างละเอียด ผ่านภาพขั้นตอนในการทำแบบ Step-by-Step เพื่อให้ผู้ทำเค้กเองนั้นได้เข้าใจและเห็นภาพในขั้นตอนการทำมากยิ่งขึ้น