ชื่อหนังสือ

คู่มือแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเอง จัดให้ดีทีละห้อง 1

ผู้แต่ง

อำนวยชัย ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์

สำนักพิมพ์

พี.เอ.ลีฟวิ่ง

เนื้อเรื่อง

 หลายคนอาจเกิดความรู้สึกว่า ทำไมบ้านที่อยู่อาศัย อยู่แล้วชีวิตไม่เป็นสุข คู่มือแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตัวเอง จะเป็นตำราที่ไม่ต้องพึ่งซินแสที่ไหน เพราะหนังสือเล่มนี้จะให้ไม่ต้องรื้อถอน สร้างใหม่ ให้ต้องเสียเงิน เสียเวลา เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว นำไปปฏิบัติ ก็สามารถแก้ไขบ้านด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ จากนั้น ชีวิตครอบครัวก็เปลี่ยนไปมีความสุข มีความเริญรุ่งเรือง...

    หนังสือ "คู่มือแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเอง" สามารถเป็นตัวช่วยที่ทำให้แก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ เพื่อความเป็นสุขสวัสดิ์สิริมงคลกับตัวเราและสมาชิกในครอบครัว แล้ว "บ้าน" ก็จะกลายเป็น "วิมาน" ได้อย่างแท้จริง!