ชื่อหนังสือ

ความสุขของเด็กสมาธิสั้น 1

ผู้แต่ง

นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข ๑๓

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆ

เนื้อเรื่อง

ถ้าพูดถึงเด็ก "สมาธิสั้น" คุณจะนึกถึงอะไรครับ... เด็กที่พูดมาก พูดไม่หยุด ไม่มีสมาธิจดจ่อ... นึกถึงเด็กที่ดู "ไม่ค่อยเต็ม" หรือนึกถึงอะไรกันบ้างครับ หากคุณคิดคล้าย ๆ กับข้างต้น ผมอยากบอกว่าทั้งถูกและไม่ถูกครับ... ความจริงแล้วเด็กสมาธิสั้นก็เหมือนเด็กปกติทั่ว ๆ ไปนี่แหละครับ เพียงแต่พวกเรามีเรื่องที่พิเศษกว่าคนอื่นเกิดขึ้นในสมองของเรา พวกเราขาดการยั้งคิด พูดมาก และทำสิ่งแปลก ๆ ที่ไม่เหมือนคนปกติ ก็เพราะความพิเศษในสมองนี่แหละครับ ที่ผมใช้คำว่า "พวกเรา" เพราะผมเองก็เป็นเด็กสมาธิสั้นคนหนึ่งครับ เป็นเด็กสมาธิสั้นที่เคยโดนหาว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน...