ชื่อหนังสือ

คนอ่านกรรม 1

ผู้แต่ง

หมอพีร์

สำนักพิมพ์

อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

เนื้อเรื่อง

 แรงกรรมในอดีตที่สร้างมาทั้งบุญและบาป เป็นตัวส่งผลให้มนุษย์ต้องเกิดมารับวิบากในชาติปัจจุบัน โดยธรรมชาติของบุญกรรมนั้น จะเป็นผู้คัดสรรวันเวลาเกิดที่สัมพันธ์กันได้ลงตัวพอดี ซึ่งวันเดือนปีเกิดนั้นเองที่ซ่อนรหัสของดวงดาวเอาไว้...

    หนังสือ "คนอ่านกรรม" เล่มนี้ มีความน่าสนใจในการอธิบายให้เห็นภาพเรื่องวิบากกรรม ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิด โดยมีดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์เป็นตัวไขรหัสกรรม อีกทั้งยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่อง "กฎแห่งกรรม" ได้เป็นอย่างดี และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา แนะนำวิธีปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในเรื่องทาน ศีล ภาวนาอีกด้วย เนื้อหาในเรื่องนี้เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนชีวิตบางมุมของเรา ปัญหาหลายอย่างที่เราประสบอยู่ มักไม่พ้นไปจากเหตุการณ์เรื่องราวที่ผู้เขียนนำมาเล่าสู่กันฟังนี้ ถ้าไม่เจอเข้ากับตัวเอง ก็อาจเป็นปัญหาของคนรอบข้าง ทั้งประเด็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ฯลฯ รับรองว่าคงโดนใจผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย