ชื่อหนังสือ

กินดี ต้องมีผัก 1

ผู้แต่ง

ชิดชนก ชูช่วย

สำนักพิมพ์

ศุนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เนื้อเรื่อง

 "กินดี ต้องมี ผัก" ถ้าไม่กินผักจะแย่แค่ไหน, ลูกไม่ชอบกินผักจะแก้ได้ไหม, หากจะกินผักผลไม้ให้ได้ถึง 400 กรัม ตามคำแนะนำจะทำอย่างไร, อยากทำอาหารจานผักกินเองจะหาไอเดียที่ไหน อยู่คอนโดจะปลูกผักกินเองได้หรือ ซึ่งคำถามเหล่านี้จะมีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ โดยในเล่มได้รวบรวมทั้งดีของการกินผัก ข้อเสียของการกินแต่เนื้อ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อเพิ่มผักผลไม้เข้ามาในมื้ออาหาร เทคนิคทำให้ลูกรักกินผักได้มากขึ้น ตัวอย่างเมนูอาหารจานผักและผลไม้ 400 กรัมที่ทำได้จริง การเลือกกินผักอย่างปลอดภัย การปลูกผักผลไม้กินเองแบบง่าย ๆ ตลอดจนแหล่งซื้อผักปลอดภัยและแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี "ทุกมื้อให้ผักนำ เราทำได้"