ชื่อหนังสือ

กำไลบุษบง 1

ผู้แต่ง

กุลมณี

สำนักพิมพ์

เคล็ดไทย

เนื้อเรื่อง

 "เรื่องอะไรไม่ว่าจะแปลกประหลาดแค่ไหนก็เกิดได้มีได้ทั้งนั้น ในเมื่อมันเป็นการปรุงแต่งของมนุษย์แท้ ๆ" 

    ข้าพเจ้าเขียนนวนิยายเรื่อง กำไลบุษบง ในระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่องสั้น "กำไล" ของ "สุภาว์ เทวกุลฯ" ซึ่งลงพิมพ์ในนิตยสารศรีสัปดาห์ ฉบับที่ 485 ปี พ.ศ. 2503 ด้วยการอนุเคราะห์ของ "ม.ล.เบ็ญจารัตน์ โควินท์ทวีวัฒน์" ลูกสาวคนเล็กของ คุณสุภาว์ เทวกุลฯ ผู้คัดลอกเรื่องดังกล่าวจากหอสมุดแห่งชาติให้นำมาลงในส่วนของ "สุภาว์ เทวกุลฯ ราชินีแห่งเรื่องสั้น" 

    เนื้อหาของเรื่องมีความแตกต่างกัน แต่ได้อาศัย "กำไล" เป็นจุดกำเนิดของเรื่องเหมือนกัน และได้ใช้ชื่อ "ทับเหนือทะเล" เพื่อระลึกถึง "กำไล" ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นวนิยายเรื่อง "กำไลบุษบง" เกิดขึ้น