ชื่อหนังสือ

กัญชาทางการแพทย์ Cannabis Pharmacy 1

ผู้แต่ง

แบกเกส,ไมเคิล

สำนักพิมพ์

แอร์โรว์

เนื้อเรื่อง

"ไมเคิล แบกเกส" ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้นำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้กัญชาทางการแพทย์ ว่ากัญชามีการออกฤทธิ์ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างรวดเร็ว ทั้งยังให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่ต้องการข้อมูลเพื่อการศึกษาที่เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง โดยมีหลักฐานจากงานวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดมารองรับ ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ ได้นำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวมาแปลเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากัญชาทางการแพทย์เล่มนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์แขนงนี้ได้ไม่มากก็น้อย