ชื่อหนังสือ

โรคไบโพลาร์ 1

ผู้แต่ง

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

สำนักพิมพ์

อมรินทร์เฮลท์

เนื้อเรื่อง

"ไบโพล่าร์" เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติที่สำคัญทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบมีความรุนแรง รบกวนการทำงานของจิตใจและความสามารถด้านต่างๆ และมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสมอง ภาวะโรคจะครอบงำบุคคลนั้นจนทำให้สูญเสียความเป็นคนเดิมไป บางรายอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายในที่สุด จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้กลับมาป่วยซ้ำอีก 

    เมื่อพลิกสารบัญดูเนื้อหาในเล่มอาจจะดูยากและซับซ้อน แต่ขอให้พลิกเข้าไปอ่าน จะเห็นความตั้งใจของผู้เขียนที่พยายามอธิบายความซับซ้อนของโรคนี้ให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด ทั้งด้วยภาษาและการยกตัวอย่างต่าง ๆ ค่อย ๆ อ่าน พยายามทำความเข้าใจไปทีละนิด แล้วคุณจะเข้าใจแนวทางในการรักษา ดูแล ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้ป่วย "ไบโพลาร์" ได้อย่างสงบสุข