ชื่อหนังสือ

พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivoTable + PivotChart ใน MS Excel 1

ผู้แต่ง

สุเทพ โลหณุต

สำนักพิมพ์

วิตตี้กรุ๊ป

เนื้อเรื่อง

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรม MS Excel สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการใช้โปรแกรมให้เก่งขึ้น โดยอาศัย PivotTable และ PivotChart เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอันแสนยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่...ส่วนที่หนึ่ง ปูพื้นฐานแนวความคิดและความรู้ในการพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมวิธีการปรับแต่งตาราง PivotTable ให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการนำเสนอ ส่วนที่สอง แนะนำเคล็ดไม่ลับวิธีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันและ VBA ให้การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด และส่วนที่สาม ต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจและวิธีการนำเสนอข้อมูลแบบใหม่ พร้อมเวิร์กช็อปที่จะช่วยให้เข้าใจการใช้งาน PivotTable และ PivotChart ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น พร้อมเสริมทัพด้วยฟังก์ชันใหม่ ๆ และเทคนิคการเขียนเงื่อนไข ที่สามารถประยุกต์เข้ากับงานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว