ชื่อหนังสือ

เพศศึกษาที่เราอยากรู้ 1

ผู้แต่ง

ชเว, ดัลซู

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

เนื้อเรื่อง

 "เพศศึกษาที่เราอยากรู้ (ฉบับการ์ตูน)" เล่มนี้ เสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาที่วัยรุ่นควรรู้อย่างครบถ้วน รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมที่ช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันปัญหาทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมีสติยับยั้งชั่งใจ ความรับผิดชอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการสร้างเสริมวัยรุ่นให้มีคุณภาพ ถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนและเนื้อหาที่สอดแทรกความบันเทิง ที่จะทำให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่าย